По закінченню навчання видається

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

державного зразка.

 

 

Допомогти з Search courses
HTML- мова розмітки гіпертексту.
Динамічний HTML.
Системи управління вмістом сайту (CMS).
Розміщення сайту в Інтернет та підтримка сайту.

На курсах підвищення кваліфікації для фахівців з напряму «Кадровий менеджмент» викладаються змістові модулі із питань структури персоналу, кадрової політики та кадрового планування, форм і методів комплектування організації персоналом, управління поведінкою та дисципліною персоналу, мотивації та стимулювання праці; на курсах підвищення кваліфікації викладачів – модулі із питань інноваційної діяльності в освіті, ділового етикету, методології наукових досліджень, прийняття рішень та управління персоналом

Курс для учнів професійно-технічних навчальних закладів технічного профілю

Метою курсів є формування у майбутніх менеджерів та працівників туристичної галузі знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному бізнесі; удосконалення ними основних аспектів, що відображають структуру сучасної англійської мови, а також підвищення рівня навичок і умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності – говоріння, читання, письма та аудіювання.