Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації є структурним підрозділом державного вищого навчального закладу IV-го рівня акредитації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Інститут надає освітні послуги з перепідготовки - отримання другої вищої освіти на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр. 

1.Прийом до Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі -ІППК) для отримання другої вищої освіти через перепідготовку здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» та на підставі Закону України «Про освіту», «Положення про Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації» та шляхом паралельного навчання на підставі «Положення про паралельне (додаткове) навчання».

2. Перепідготовка здійснюється за всіма ліцензованими в Університеті спеціальностями для отримання освітньо -кваліфікаційного рівня «спеціаліст», паралельне навчання - за акредитованими в Університеті напрямами.

3. Термін навчання для отримання другої вищої освіти на базі першої зі спеціальностей «Історія», «Українська мова і література», «Дошкільне виховання», «Фізичне виховання», «Фізичне виховання (спеціалізація «Фізична реабілітація»)», «Математика», «Мова і література (англійська, німецька, російська)», «Фізика», «Релігієзнавство», «Психологія», «Соціальна педагогіка» - 2 роки, «Правознавство», Дошкільна освіта (спеціалізація «Іноземна мова)», Дошкільна освіта, «Корекційна освіта (за базовою вищою педагогічною освітою)» - 2,5 роки. Форма навчання – заочно - дистанційна.

4. Навчання здійснюється на контрактній основі за кошти, внесені на рахунок Університету фізичними та юридичними особами.

За результатами навчання видається диплом державного зразка: